Културен микроскоп со Валерија

Со мојот микроскоп јас, Валерија, ги дешифрирам тајните на уметноста. Културен микроскоп. Секоја среда во 16 часот и 45 минути.