Попладне на гости со Росица

Сте ручале. Не знаете дали да си дремнете или да продолжите со денот. Попладне на гости ќе ви дојде Росица. Секој ден од понеделник до петок од 15:00 часот.