Злосторство и казна со Славко

Вивисекција на подземјето. Злосторствата за кои следува казна. Бидете со Славко Батриќ. Секој вторник во 20:00 часот.